Škola

Patriotismus

Kaplická střední škola je tu hlavně pro žáky kaplických základních škol a základních škol spádových oblastí. Proto nabízíme možnost získat kvalitní vzdělání s maturitou i možnost vyučit se řemeslu, které má zlaté dno. Chceme přispět k tomu, aby naše mládež z Kaplice neodcházela, ale naopak se tu usadila a pracovala.

Unikátní obchodní akademie

Naše obchodní akademie je jediná obchodní akademie v Jihočeském kraji zaměřená na logistiku a turismus. Její absolventi tak mají mnohem větší uplatnitelnost na trhu práce.

Rodinné prostředí

Malé třídní kolektivy, otevřený a vstřícný přístup pedagogů, přátelská atmosféra pomohou žákům zvládnout náročný přechod ze základní školy na střední školu.

Respekt

Klademe důraz na jasná a jednoduchá školní pravidla, vzájemnou slušnost a respekt, dbáme na individuální potřeby každého žáka.

Bohatý mimoškolní program

Kulturní a společenské akce, odborné exkurze, mezinárodní projekty, zahraniční zájezdy, sportovní a zážitkové kurzy patří neoddělitelně ke každému vzdělávání.

Stipendijní program

Náborové a prospěchové stipendium, stipendijní programy partnerských firem a Krajského úřadu Jihočeského kraje podporují naše žáky v jejich studiu.