Hana Trajerová

Hana Trajerová
asistentka pedagoga
PhDr. Zdeňka Lovčí
Ředitelka
Mgr. Jana Kopúnová
Zástupkyně ředitelky
doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.
Vychovatel
Pavel Přibyl
Vychovatel
Miroslava Petrlíková
Vedoucí vychovatelka
Ing. Jana Návarová
Učitelka
Vít Opelka
Učitel OV
František Grill
Učitel OV
Ing. Ladislav Šolc, Ph.D.
učitel