Mgr. Daniela Bromová

Mgr. Daniela Bromová
učitelka
Ing. Petr Skřivánek
učitel
Ing. Martin Sirový
učitel
Mgr. Linda Wiedermannová
učitelka
PhDr. Zdeňka Lovčí
Ředitelka
Mgr. Jana Kopúnová
Zástupkyně statutárního orgánu
Ing. Veronika Reitingerová
zástupkyně ředitelky SOU
Hana Trajerová
asistentka pedagoga
doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.
Vychovatel
Pavel Přibyl
Vychovatel