Domov mládeže

TELEFON

Vedoucí vychovatel 724 107 848, 380 312 853

E-MAIL

pribyl(at)geukaplice.cz

tuma(at)geukaplice.cz

Cena za ubytování žáků

od 1. 9. 2022

1000 Kč/měsíc

ubytování a stravné 3 205 Kč

Pokud máte zájem o ubytování svého dítěte na domově mládeže klikněte zde