Domov mládeže

TELEFON

Vedoucí vychovatelka 724 107 848

Kancelář DM 380 312 853

E-MAIL

lakoma(at)geukaplice.cz

pribyl(at)geukaplice.cz

vychovatel(at)geukaplice.cz