Domov mládeže

TELEFON

Vedoucí vychovatelka 724 107 848

Kancelář DM 380 312 853

E-MAIL

prijmeni@geukaplice.cz