Závěrečná zkouška

Závěrečné zkoušky JARO 2021

NOVINKY

Na základě opatření obecné povahy č. j.: MSMT-3258/2021-1 (ve znění dodatku č. j. MSMT-3258/2021-2) ze dne 29. 1. 2021 nebudou naši žáci závěrečných ročníků všech učebních oborů konat písemnou část závěrečné zkoušky.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA SE BUDE SKLÁDAT Z PRAKTICKÉ A ÚSTNÍ ZKOUŠKY.

Žák, který ve školním roce 2020/2021 koná opravnou nebo náhradní zkoušku závěrečné zkoušky, koná všechny zkoušky, ze kterých se skládá závěrečná zkouška a které nahrazuje nebo opravuje.