Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Jana Kopúnová

Kariérové poradenství

Úřad práce ČR prostřednictvím svých krajských poboček požádal o vyplnění monitorovacího dotazníku všechny zaměstnavatele v ČR s počtem více než 25 zaměstnanců, působících u zaměstnavatele k 31. 12. 2020 v pracovním poměru a dále vybrané menší zaměstnavatele.

Na základě takto získaných dat byly, mimo dalšího využití, vytvořeny zprávy z jednotlivých krajů a srovnání celé ČR s daty z dotazníkového šetření za roky 2019 a 2020.

Na níže uvedeném odkazu můžete mimo jiné zjistit, které obory vzdělání se vyplatí do budoucna studovat. Patří tam všechny obory, které naše škola nabízí.

Např. obchodní akademie, tj. ekonomický obor

https://www.predikcetrhuprace.cz/

Výchovný poradce – konzultační hodiny pro školní rok 2021/2022

Pondělí SOU 10:00 – 11:30

Kabinet č. 49, hlavní budova školy, Kaplice, Pohorská 86

Čtvrtek SOŠ 10:45 – 11:30

Budova SOŠ, Linecká 368, kabinet č. 17 (1. patro)

Tel. 387202256, 728 931 914

e-mail: kopunova@geukaplice.cz