Pedagogové

Jana Hosenseidlová
Vychovatel
doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.
Vychovatel
Pavel Přibyl
Vedoucí vychovatelka
Miroslava Petrlíková
Učitelka
Ing. Marta Kumžáková
Učitel OV
Miroslav Pošvec
Učitel OV
František Grill
učitel
Ing. Ladislav Šolc, Ph.D.
Učitelka
Helena Kozlová
Učitelka
Ing. Marta Maršíková
Učitel autoškoly
Miroslav Šauer
Učitel OV
Josef Peraus
Vedoucí učitel OV
Vladislav Městecký
Učitel OV
Jan Laštovička
Učitel OV
Jiří Čurda
učitelka
Ing. Jaroslava Dánová
vedoucí učitelka OV
Mgr. Ilona Straková
Učitel
Mgr. Jiří Drdák
učitel
Mgr. Josef Rezničák
Učitelka
Mgr. Jana Matrasová
Učitelka
Mgr. Soňa Kubaláková
Učitelka
Mgr. Věra Sládková
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Jana Kopúnová
Ředitelka
PhDr. Zdeňka Lovčí
Učitelka
Ing. Jitka Lejsková
učitelka
Ing. Marta Caisová
Učitelka
Mgr. Martina Cábová