Pedagogové

Ředitelka
PhDr. Zdeňka Lovčí
Zástupkyně statutárního orgánu
Mgr. Jana Kopúnová
zástupkyně ředitelky SOU
Ing. Veronika Reitingerová
Vedoucí vychovatelka
Mgr. Eva Lakomá
Vedoucí učitel OV
Vladislav Městecký
vedoucí učitelka OV
Mgr. Ilona Straková
učitelka
Mgr. Radka Kahovcová
učitelka
Bc. Kristina Štefániková
učitel
Bc. Tomáš Mazák
učitelka
PhDr. Mgr. Ing. Monika Dobiášová, MBA
učitelka
Petra Gülsoy, Dis.
učitelka
MA. Bc. Barbora Klímová
učitelka
Mgr. PhDr. Sofie Faktorová
učitel
Mgr. Tomáš Beránek
učitel
Aleš Císař, Dis., BBS
učitel
Mgr. Bc. Josef Mezera
učitelka
Mgr. Michaela Jurík
učitel
Ing. Petr Skřivánek
učitel
Ing. Martin Sirový
Učitelka
Ing. Jana Návarová
učitelka
Ing. Jaroslava Wudyová
Učitel
Mgr. Jiří Drdák
učitel
Mgr. Josef Rezničák
Učitelka
Mgr. Soňa Králová
Učitelka
Mgr. Věra Sládková
Učitelka
Ing. Jitka Lejsková
učitelka
Ing. Marta Caisová
Učitelka
Mgr. Martina Cábová
Učitel OV
Vít Opelka
Učitel OV
František Grill
Učitel autoškoly
Miloslav Šauer
Učitel OV
Josef Peraus
Učitel OV
Jan Laštovička
Učitel OV
Jiří Čurda
učitelka OV
Jana Hosenseidlová
asistentka pedagoga
Olga Linhartová
asistentka pedagoga
Mgr. Petra Havlíčková
asistentka pedagoga
Hana Dibalová
asistentka pedagoga
Hana Trajerová
Vychovatel
doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.
Vychovatel
Pavel Přibyl