Metodik prevence

školní rok 2019/2020

Konzultační hodiny školního metodika prevence

Mgr. Ilona Straková

Konzultační hodiny

Úterý              9:35 – 10:20 hod.

Čtvrtek          11:00 – 11:45 hod.

Kabinet č. 49, hlavní budova školy, Kaplice, Pohorská 86

Další konzultace dle potřeb žáků a na základě vzájemné domluvy.

Tel.: 770 158 131, e-mail: strakova@geukaplice.cz

Adaptační kurz 1. ročníků SOU

Ve čtvrtek 17. října 2019 proběhl kurz v projektovém pracovišti ICM Český Krumlov. Žáci 1. ročníku oboru Kuchař – číšník, Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů společně strávili velmi příjemný den plný pohybových, tvůrčích, informačních i dalších aktivit zaměřených na oblasti mediální a občanské výchovy.

Kurzem nás prováděl Jan Čermák, vedoucí pracoviště ICM Č.K. Počasí nám přálo a celý den nás provázelo sluníčko, které vybízelo k zakončení kurzu procházkou po Krumlově. V českokrumlovském Depu pak pro nás byl nachystán společný oběd.

Projekt KROKUS

I v tomto školním roce jsme se zapojili do projektu Krokus.

Projekt nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.

Žluté cibulky zasadili naši studenti jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády v některých obsazených zemích nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo začátku února, kolem mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna).

Projekt krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.