Metodik prevence

školní rok 2021/2022

Konzultační hodiny školního metodika prevence

Mgr. Ilona Straková

Konzultační hodiny

Úterý              8.00 – 9.30

Čtvrtek          8.00 – 9.30

Kabinet č. 49, hlavní budova školy, Kaplice, Pohorská 86

SVĚTLUŠKA září 2021

Do letošní charitativní akce Sbírkové dny Světlušky se naše škola zapojila v úterý 7. 9. 2021.

Přispěli jsme částkou: 5.162,- Kč

Světluška je dlouhodobý charitativní projekt, který pomáhá nevidomým dětem a dospělým s těžkým postižením, který funguje již 18 let.

Poděkování patří třídě 3. MZ a paní učitelce Petře Gülsoy za organizaci sbírky. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli. 😊

školní rok 2020/2021

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty

Konzultační hodiny školního metodika prevence

Mgr. Ilona Straková

Konzultační hodiny

Úterý              9:35 – 10:20 hod.

Čtvrtek          11:00 – 11:45 hod.

Kabinet č. 49, hlavní budova školy, Kaplice, Pohorská 86

Další konzultace dle potřeb žáků a na základě vzájemné domluvy.

Tel.: 774 844 111, e-mail: strakova@geukaplice.cz

školní rok 2019/2020

Adaptační kurz 1. ročníků SOU

Ve čtvrtek 17. října 2019 proběhl kurz v projektovém pracovišti ICM Český Krumlov. Žáci 1. ročníku oboru Kuchař – číšník, Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů společně strávili velmi příjemný den plný pohybových, tvůrčích, informačních i dalších aktivit zaměřených na oblasti mediální a občanské výchovy.

Kurzem nás prováděl Jan Čermák, vedoucí pracoviště ICM Č.K. Počasí nám přálo a celý den nás provázelo sluníčko, které vybízelo k zakončení kurzu procházkou po Krumlově. V českokrumlovském Depu pak pro nás byl nachystán společný oběd.

Projekt KROKUS

I v tomto školním roce jsme se zapojili do projektu Krokus.

Projekt nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.

Žluté cibulky zasadili naši studenti jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády v některých obsazených zemích nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo začátku února, kolem mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna).

Projekt krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

SRDÍČKOVÝ DEN

Letošní zimní SRDÍČKOVÉ DNY zajišťovali druháci a třeťáci oboru Kuchař – číšník. Žáci se ve středu 4. 12. 2019 vydali do kaplických ulic a nabízeli k zakoupení drobné upomínkové předměty také v podobě srdíček.

Tuto charitativní sbírku naše škola každoročně podporuje a zapojuje se do ní.

Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000. Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Tentokrát jsem od Vás, milí Kapličáci, vybrali 4 654,– Kč! Moc všem děkujeme!


SVĚTLUŠKA 2019

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá nevidomým dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Jako každoročně, i naše škola se tohoto charitativního projektu zúčastnila. Letos jsme přispěli částkou: 7 480,- Kč.

Poděkování patří třídě 2. KČ a paní učitelce Mgr. Matrasové za organizaci sbírky. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

Přednáška „Prevence kriminality pro mládež“

Městská policie Kaplice

V pondělí 20. 1. 2020 a středu 22. 1. 2020 proběhla přednáška „Prevence kriminality pro mládež“, pro naše studenty na SOU Pohorská a následně na SOŠ Linecká.

Přednášejícím byl strážník Městské policie Kaplice pan Martin Griga, který je členem prevence kriminality v Kaplici.

Témata, která strážník se studenty probíral a která jsou velmi aktuální a důležitá, byla zejména trestní řízení ve věcech dětí a mladistvých, přestupky, dále zavinění z nedbalosti a zavinění úmyslné. Pan Griga žákům vysvětlil, co vše patří do přestupků a podal žákům informace o rejstříku přestupků a následně o rejstříku trestů. Dále se v přednášce probíralo páchání rizikového chování mládeže.

Během přednášky se mohli studenti dotazovat k jednotlivým tématům. Jejich dotazy se týkaly zejména technických prostředků osobní ochrany, zabezpečení majetku a právní pomoci v případě, že se stanou obětí trestného činu.

Přednáška byla proložena mnoha příklady z policejní praxe.

Podle pozitivních ohlasů studentů i přednášejícího, věříme, že byla přínosná pro obě strany.

Děkujeme panu Grigovi z Městské policie Kaplice.

Charitativní akce „Sněhuláci pro Afriku“

Žáci učebních oborů se společně se svými pedagogy zapojili do charitativní akce „Sněhuláci pro Afriku“. Jedná se již o 8. ročník projektu, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Společnost Kola pro Afriku shromažďuje v naší republice starší a nepotřebná kola od různých dárců. Tato kola jsou opravována a posílána dětem do Afriky, kolo je mnohdy jediný způsob, jak se do školy dostat. Akce probíhala v zimním období a ukončena byla k poslednímu dubnu 2020.

SVĚTLUŠKA září 2020

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá nevidomým dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

I tento školní rok se naše škola do tohoto charitativního projektu zapojila. Přispěli jsme částkou: 6 954,- Kč.

Poděkování patří třídě 3. KČ a paní učitelce Mgr. Matrasové za organizaci sbírky. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

SRDÍČKOVÁ SBÍRKA září 2020

Třeťáci učebního oboru Kuchař-číšník uskutečnili pod vedením Ing. Caisové charitativní sbírku „Srdíčkový den“.

Žáci prodávali magnetickou záložku, magnetický kolíček nebo plastové srdíčko. Kdo si některý předmět zakoupil, přispěl Viktorce a dalším vážně nemocným dětem na speciální rehabilitace, zdravotní pomůcky nebo ozdravné pobyty.

Žáci se snažili a i v takto nelehké covidové době jsme odeslali na účet charity 3 195,– Kč.

Srdečně všem děkujeme za pomoc.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ září 2020

Letošní celonárodní sbírka Český den proti rakovině se konala 30. září. Charitativní sbírku zajišťovali druháci a třeťáci oboru Kuchař – číšník pod vedením Mgr. I. Strakové. Žáci nabízeli tradiční žlutý kvítek měsíčku lékařského, letos se zelenou stužkou.

Letošní sbírka je zaměřena na rizikové faktory nádorů ledvin a močového měchýře a na možnosti jejich prevence.

Mezi rizikové faktory patří kouření, nadměrné pití alkoholu, konzumace uzenin, grilovaného a smaženého masa. Prevencí pak je nekouření, dodržování pitného režimu s minimem alkoholu, zvýšení podílu ovoce a zeleniny ve stravě, dostatek pohybové aktivity.

Děkujeme našim žákům a všem, co tuto sbírku podpořili i v této nelehké koronavirové době.

Vybraná částka 3.808,- Kč.