Metodik prevence

školní rok 2019/2020

Konzultační hodiny školního metodika prevence

Mgr. Ilona Straková

Konzultační hodiny

Úterý              9:35 – 10:20 hod.

Čtvrtek          11:00 – 11:45 hod.

Kabinet č. 49, hlavní budova školy, Kaplice, Pohorská 86

Další konzultace dle potřeb žáků a na základě vzájemné domluvy.

Tel.: 770 158 131, e-mail: strakova@geukaplice.cz

Adaptační kurz 1. ročníků SOU

Ve čtvrtek 17. října 2019 proběhl kurz v projektovém pracovišti ICM Český Krumlov. Žáci 1. ročníku oboru Kuchař – číšník, Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů společně strávili velmi příjemný den plný pohybových, tvůrčích, informačních i dalších aktivit zaměřených na oblasti mediální a občanské výchovy.

Kurzem nás prováděl Jan Čermák, vedoucí pracoviště ICM Č.K. Počasí nám přálo a celý den nás provázelo sluníčko, které vybízelo k zakončení kurzu procházkou po Krumlově. V českokrumlovském Depu pak pro nás byl nachystán společný oběd.