Maturitní zkouška

Maturitní zkouška Podzim 2022

Ústní zkouška pro všechny obory – 12. 9. 2022

Písemná zkouška z anglického jazyka – 7. 9. 2022

Didaktické testy se konají v prvním zářijovém týdnu na spádové škole. Informace, resp. pozvánka Vám přijde e-mailem od společnosti Cermat.

Důležité termíny pro maturanty

OA4

druh zkoušjytermínčasový rozsah
Písemná práce z ČJL, CJ5. 4. 2022 110 minut/60 minut
Praktická zkouška (UCE, OBK)21. 4. 2022 300 minut
Didaktický test z ČJL3. 5. 2022začátek 8.00          85 minut
Didaktický test z ANJ2. 5. 2022začátek 13.00     40 +70 minut
Didaktický test z MAT2. 5. 2022začátek 8.00         135 minut
Ústní zkouška18. – 20. 5. 2022 

BS2

druh zkouškytermín zkouškyČasový rozsah
Písemná práce z ČJL, CJ5. 4. 2022 110 minut/60 minut
Praktická zkouška (SEO+TEV)11. 4. 2022, 25. 4. 202214.00 – 16.00
Didaktický test z ČJL3. 5. 2022začátek 8.00          85 minut
Didaktický test z ANJ2. 5. 2022začátek 13.00     40 +70 minut
Didaktický test z MAT2. 5. 2022začátek 8.00         135 minut
Ústní zkouška16. – 17. 5. 2022 

Společná část maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 na 2.–5. května 2022 v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2022.

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Společná část MZ

➢Konkrétně tedy budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující je čas stanoven na 150 minut.

AKTUÁLNĚ: Aplikace ČŠI pro přípravu na maturitní zk. ze stránek MŠMT zde

MATURITA Jaro 2022 – Obchodní akademie – profilová část

MATURITA Jaro 2022 – Bezpečnostní služby – profilová část

HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROCVIČUJTE!!!!

https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi

DOKUMENTY Jaro 2022

Milí maturanti,

sledujte pravidelně webovou stránku https://maturita.cermat.cz/ , na které najdete nejen potřebné informace ke konání maturitní zkoušky, ale i zadání a řešení didaktických testů z jazyků a matematiky.