Maturitní zkouška

MATURITNÍ ZKOUŠKA

NOVINKY

Na základě mimořádného opatření MŠMT byl žákům, kteří jsou v letošním školním roce žáky posledního ročníku, navýšen počet opravných zkoušek u didaktických testů společné části o 1 opravnou zkoušku na 3 opravné zkoušky (tzn. žáci mají celkem 4 pokusy na vykonání každé povinné zkoušky společné části).
Ostatním maturantům, kteří jsou v jarním zkušebním období 2021 přihlášeni k opravné nebo náhradní zkoušce v rámci povinné zkoušky společné části (povinného didaktického testu), se u této zkoušky rovněž navyšuje počet opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku (totéž bude platit pro maturanty, kteří se přihlásí ke konání zkoušky až v podzimním zkušebním období 2021).

více info zde nebo v příloze

AKTUÁLNĚ: V JARNÍM TERMÍNU 2021 ŽÁCI NEKONAJÍ prvomaturanti PÍSEMNÉ PRÁCE, více o podobě MZ zde

Společná část MZ
Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v termínech ve dnech 24. – 26. května
2021.
Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků
shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.

Konkrétně tedy budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn. Prodloužení časového limitu na vypracování DT se bude týkat všech maturujících, kteří v jarním a podzimním zkušebním období 2021 budou konat řádnou, opravnou nebo náhradní zkoušku formou DT, včetně mimořádného termínu.
➢ Nově se stanoví také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali
přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a:
– nemohli se k řádnému termínu DT dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19.
– nevykonali DT v řádném termínu úspěšně a zároveň se jedná o žáky, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci v zařízení poskytujícím zdravotnické či sociální služby (toto opatření se bude vztahovat na žáky, kterým byla v období od 12. října 2020 do dne konání zkoušky nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona a odpracovali minimálně 160 hodin a tuto skutečnost doloží potvrzením vydaným tím, kdo pracovní povinnost uložil. A dále těm, kteří dobrovolně pracovali ve stejných zařízeních a potvrzení o odpracované době jim vydá dané zařízení).
➢ Žákům, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci v zařízení poskytujícím zdravotnické či sociální služby, bude také navýšen počet opravných termínů k vykonání maturitní zkoušky formou didaktického testu, a to z jednoho řádného termínu a dvou opravných termínů na jeden řádný termín a tři opravné termíny.
Profilová část maturitní zkoušky
➢ Bude prodlouženo období, ve kterém se mohou konat profilové zkoušky, a to až do 23. července 2021. Pro
praktické zkoušky bude zkušební období prodlouženo až do 27. srpna 2021. Ministerstvo navíc ředitelům
umožní, aby se praktické vyučování mohlo konat i o prázdninách.
Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní
zkoušky. V profilové části maturitní zkoušky se tedy bude z jazyků konat pouze ústní zkouška.

➢ Řediteli školy bude umožněno stanovit náhradní způsob konání praktických zkoušek, změnu formy, délky
i způsobu hodnocení (místo praktické zkoušky může zvolit například vypracování maturitní práce s obhajobou
či písemnou zkoušku).

AKTUÁLNĚ: Aplikace ČŠI pro přípravu na maturitní zk. ze stránek MŠMT zde

MATURITA Jaro 2021 – maturitní témata

HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROCVIČUJTE!!!!

https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi

DOKUMENTY Jaro 2021

Milí maturanti,

sledujte pravidelně webovou stránku https://maturita.cermat.cz/ , na které najdete nejen potřebné informace ke konání maturitní zkoušky, ale i zadání a řešení didaktických testů z jazyků a matematiky.