Maturitní zkouška

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Společná část maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 na 2.–5. května 2022 v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2022.

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Společná část MZ

➢Konkrétně tedy budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 75 minut, z cizího jazyka 100 minut a matematiky 120 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující je čas stanoven na 150 minut.

AKTUÁLNĚ: Aplikace ČŠI pro přípravu na maturitní zk. ze stránek MŠMT zde

MATURITA Jaro 2022 – Obchodní akademie – profilová část

MATURITA Jaro 2022 – Bezpečnostní služby – profilová část

HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROCVIČUJTE!!!!

https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi

DOKUMENTY Jaro 2021

Milí maturanti,

sledujte pravidelně webovou stránku https://maturita.cermat.cz/ , na které najdete nejen potřebné informace ke konání maturitní zkoušky, ale i zadání a řešení didaktických testů z jazyků a matematiky.