Učební plán Technického lycea

Vyučovací předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkPočet hodin
Český jazyk a literatura444416
1.cizí jazyk333413
2. cizí jazyk333413
Základy společenských věd12227
Fyzika43310
Chemie2327
Biologie22 – –4
Matematika343313
Informatika a robotika332210
Tělesná výchova22228
Ekonomika a podnikání224
Technická fyzika – –224
Aplikovaná matematika –22
Deskriptivní geometrie –2 – –2
CAD systémy – –224
Technické kreslení2 –  –2
Průmyslový design –224
Odborný blok246
Celkový počet hodin31333233129
Odborná praxe1 týden2 týdny3 týdny  
Kurzy ŠVPlyžařskýpřežitívodácký