Učební plán Operátor skladování logistik

Předmět1.ročník2.ročník3.ročníkcelkem
Český jazyk a literatura1,51,525
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Matematika1124
Základy ekologie1001
Tělesná výchova1113
Informatika1113
Základy přírodních věd1102
Společenská výchova1001
Ekonomika01,51,53
Administrativa skladování2226
Zbožíznalství2226
Mechanizační prostředky1113
Logistika11,51,54
Teoretické vyučování16,516,51750
Odborný výcvik1516,516,547,5
CELKEM31,53333,597,5