Učební plán oboru Obchodní akademie

Vyučovací předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Český jazyk a literatura4444
1.cizí jazyk3334
2. cizí jazyk3334
Základy společenských věd222
Právo2
Základy přírodních věd2
Ekologie2
Tělesná výchova2222
Matematika3344
Informační technologie222
Doprava a přeprava22
Dopravní logistika22
Dopravně- turistický zeměpis2
Management a marketing2
Turismus2
Účetnictví444
Bankovnictví2
Obchodní korespondence21
Písemná a elektronická komunikace21
Ekonomika3333
Daně2
Celkový počet hodin32333333
  Odborná praxeOdborná praxe 
KurzyAdaptační kurz Kulturně-historická exkurze v Praze  Lyžařský kurz Turisticko-zdravovědný kurzVodácký kurz