Učební plán oboru Mechanik opravář motorových vozidel

Vyučovací předmět1. ročník2. ročník3. ročník
Český jazyk a literatura1,51,51,5
Cizí jazyk222
Občanská nauka111
Matematika122
Fyzika111
Základy ekologie100
Tělesná výchova111
Informatika111
Technické kreslení1,500
Strojírenská technologie1,500
Strojnictví1,500
Opravárenství a diagnostika1,522
Automobily1,51,51
Ekonomika002,5
Elektrotechnika021
Řízení motorových vozidel011
Odborný výcvik1516,516,5
Celkem3232,533.5