Učební plán oboru Bezpečnostní služby

Vyučovací předměty1. ročník2. ročník
Český jazyk a literatura44
Cizí jazyk44
Matematika44
Informační technologie22
Tělesná výchova22
Sebeobrana22
Právo55
Bezpečnostní příprava44
Kriminalistika a kriminologie32
Aplikovaná psychologie22
Písemná a elektronická komunikace20
Odborná praxe1 týden1 týden
Celkem3431
Kurz přežitíKurz střelecký