Učební plán oboru Bezpečnostní služby

dálková forma studia – tři roky

Vyučovací předměty1.ročník2.ročník3.ročník
Český jazyk a literatura404030
Cizí jazyk304040
Matematika303030
Informační technologie1000
Tělesná výchova101010
Právo3040 40
Bezpečnostní příprava3030 30
Kriminalistika a kriminologie2020 20
Aplikovaná psychologie100 0
Písemná a elektronická komunikace100
Základy podnikání0100
Celkem220220 200
Odborná praxe2 týdny
Kurz ŠVPKurz střelecké přípravy

Poznámky:

  1. Výuka 1. cizího jazyka vede k úrovni B1 evropského referenčního rámce, pokud žáci přicházejí ze základní školy alespoň s úrovní A2/1.
  2. Odborná praxe může být žákům uznána vzhledem k jejich působení na pracovišti, kde vykonávaná pracovní náplň, která byla/je v souladu s obsahem oboru vzdělání a zaměření Školního vzdělávacího programu Bezpečnostní služby.