Učební plán – Logistika a turismus v ekonomice

Vyučovací předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkPočet hodin
Český jazyk a literatura444416
1.cizí jazyk333413
2. cizí jazyk333413
Základy společenských věd2226
Právo22
Základy přírodních věd22
Ekologie22
Tělesná výchova22228
Matematika334414
Informační technologie2226
Doprava a přeprava224
Dopravní logistika224
Dopravně- turistický zeměpis22
Management a marketing22
Turismus22
Účetnictví44412
Bankovnictví22
Obchodní korespondence213
Písemná a elektronická komunikace213
Ekonomika333312
Ekonomická cvičení22
Celkový počet hodin32333333131
  Odborná praxeOdborná praxe  
KurzyAdaptační kurz Kulturně-historická exkurze v Praze  Lyžařský kurz Turisticko-zdravovědný kurzVodácký kurz