Technické lyceum kód 78-42-M/01

Čtyřletý maturitní obor pro chlapce i děvčata

Nelákají tě příliš humanitní vědy, ale baví tě spíše vědy přírodní, matematika, informatika, nebo bys chtěl zrealizovat nějaký svůj technický projekt, něco si sám vymyslet, navrhnout a vyrobit? Cítíš v sobě makera, který by chtěl pracovat s moderními digitálními technologiemi? Tak jsi tu správně! Nastartuj svou kariéru u nás!

Maker [mejkr] je inovátor, vynálezce, kutil, designér i nadšenec. Každý, který se nespokojuje s dostupnými věcmi, vytváří si nové, ale zároveň si je nenechává pro sebe – sdílí je s ostatními. Je to zkrátka kutil 21. století. Společnost Deloitte definuje makera jako „člověka, který získává svoji identitu a nachází smysl v tvoření“. Makerství je o zvídavosti, tvoření a inovacích. Makeři se nespokojují s dostupnými věcmi, a tak tvoří sami. Řadu jejich zástupců můžeme najít například mezi profesionály a lajky z kreativních průmyslů. Nedefinuje se konkrétními činnostmi, přispívá ke zdravému sebevědomí, vzdělání, tvořivosti a k ekonomickému rozvoji.

Kde můžeš pracovat?

Absolvent Technického lycea může dál pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo se uplatní přímo na trhu práce. Podle profilace ŠVP se může uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, práce v projekčních a konstrukčních kancelářích a ateliérech, práce v laboratořích, aplikace nových materiálů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, uplatnění základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva, managementu.

Jaké budeš mít předměty?

Ve 3. a 4. ročníku se můžeš profilovat volbou volitelných odborných předmětů neboli bloků směrem na internetový marketing a design nebo na strojírenství.

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

1. Společná část maturitní zkoušky – didaktický test z Českého jazyka a literatury, Cizího jazyka nebo Matematiky

více na novamaturita.cz

2. Profilová část maturitní zkoušky – ústní a písemná zkouška z Českého jazyka a literatury, popř. z Cizího jazyka, Praktická odborná zkouška konaná formou obhajoby práce před zkušební komisí, 1 volitelný odborný předmět dle nabídky předmětů, kterou určuje ředitelka školy, konaný formou ústní zkoušky.

Žák tedy maturuje celkem z 4 předmětů.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám!