SOU

logo_1
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků učebních oborů

Vážení rodiče, milí žáci, na základě pokynů MŠMT nemůže škola zrealizovat v měsíci červnu úvodní schůzku rodičů žáků, kteří byli přijati ke studiu do prvního ročníku učebních oborů. Tuto schůzku přesouváme na úterý 25. srpna 2020 od 16.00 v budově SOU, Pohorská 86, Kaplice. Základní informace (popř. odkazy) o studiu na naší škole, potřebných pomůckách, možnosti stravování […]

logo_1
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na učební obory

Vážení rodiče, milí žáci, ve výsledkových listinách naleznete přijaté uchazeče podle registračního čísla, resp. čísla jednacího. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená   ̶ již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům. Ještě jednou děkujeme za zájem o studium na naší škole. […]