SOŠ a SOU

home-office-336373_1920
Distanční výuka pokračuje …

Provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud, nad rámec je povoleno prezenční konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích dle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021

home-office-336373_1920
Distanční výuka pokračuje

Vážení rodiče, milí žáci, distanční výuka pokračuje od 1.2. 2021 ve stávajícím režimu dle rozvrhů ze 4. 1. 2021 a odborný výcvik podle pokynů učitelů OVY. Tak hodně sil a optimismu! PhDr. Zdeňka Lovčí

logo_1
Vysvědčení za 1. pololetí

Vážení rodiče, milí žáci, MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Výpis za 1. pololetí obdrží žáci nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Ve čtvrtek 28. ledna 2021 Vám bude […]

home-office-336373_1920
Distanční výuka pokračuje až do 29. ledna

Vážení rodiče, na základě pokynů MŠMT pokračuje distanční výuka ve stávajícím režimu dle rozvrhů z 4. 1. 2021. Odborný výcvik probíhá taktéž distančně nebo formou individuálních konzultací podle pokynů Vašich učitelů odborného výcviku. Takže hodně zdaru, píle a vytrvalosti! PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy

home-office-336373_1920
Distanční výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí studenti, od pondělí 4. ledna 2021 bude opět probíhat distanční výuka prostřednictvím aplikace Teams dle přiložených rozvrhů. Opětovně připomínám, že distanční výuka je pro Vás povinná, tj. musíte se aktivně účastnit jak online výuky, tak vypracovávat zadané úkoly. Jakým způsobem bude probíhat odborný výcvik v učebních oborech, se dozvíte během pondělí, sledujte […]

pf_2021_a
Prodloužení vánočních prázdnin

Vážení rodiče, milí studenti, podle nařízení MŠMT začínají prázdniny 21. 12 .2020. Nástup do školy je 4 . 1. 2021. Zda bude probíhat prezenční, rotační či jen distanční výuka zatím nevíme. Sledujte tedy prosím naše webové stránky, FB nebo Instagram. Přeji krásné Vánoce a pevné zdraví do nového roku 2021! PhDr. Zdeňka Lovčí

konverzace
Prezenční výuka od 7. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 7. 12. 2020 bude opět zahájena prezenční výuka, která bude probíhat podle platného rozvrhu od září 2020. Zda bude realizována i výuka tělesné výchovy, Vás budu informovat poté, co MŠMT vydá metodický pokyn. Při vstupu do budovy i během výuky je nutné (jak už jsme zvyklí) nosit roušky, dezinfikovat […]

kurz
Organizace výuky od 25. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, od středy 25. 11. 2020 se vrátí do lavic žáci 3. ročníků SOU – teoretická výuka a odborný výcvik budou probíhat prezenčně. Bližší informace Vám sdělí Vaši učitelé přes aplikaci Teams. Žáci 1. a 2. ročníků SOU nastupují taktéž od středy 25. 11. 2020 ale jen na odborný výcvik. Veškerá výuka […]