SOŠ a SOU

kurz
Organizace výuky od 25. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, od středy 25. 11. 2020 se vrátí do lavic žáci 3. ročníků SOU – teoretická výuka a odborný výcvik budou probíhat prezenčně. Bližší informace Vám sdělí Vaši učitelé přes aplikaci Teams. Žáci 1. a 2. ročníků SOU nastupují taktéž od středy 25. 11. 2020 ale jen na odborný výcvik. Veškerá výuka […]

home-office-336373_1920
Třídní schůzky distančně

Vážení rodiče, v tomto týdnu proběhnou čtvrtletní klasifikační porady, na kterých se budou hodnotit výsledky vzdělávání a chování našich studentů. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu se třídní schůzky nemohou konat. Nicméně máte možnost spojit se s třídním učitelem či s konkrétním vyučujícím prostřednictvím e-mailu (viz záložka Kontakty), který Vám podá potřebné informace. klasifikační porada SOŠ […]

home-office-336373_1920
Cororozvrh

Vážení rodiče, milí žáci, pod tímto možná trošku komickým názvem se skrývá speciální rozvrh hodin viz přílohy, podle kterého bude probíhat on-line výuka od 2. 11. 2020, tj. on-line setkání, vyučovací hodina nebo on-line testování. Kromě této formy distanční výuky budou žáci ještě dostávat, resp. už dostávají domácí úkoly ve formě pracovních listům, projektů, samostudia […]

logo_1
Úřední hodiny

Ve dnech 26. -27. 10. 2020 jsou úřední hodiny na sekretariátu SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86 v době od 7.30 do 14.00. Od 28. 10. do 30. 10. 2020 je škola uzavřena. Děkujeme za pochopení. PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy  

home-office-336373_1920
Distanční výuka od 12. 10. 2020

Vážení rodiče, milí studenti, od pondělí 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 probíhá distanční výuka na SOŠ a SOU. Žáci učebních oborů budou mít distanční výuku pouze v týdnu, kdy probíhá teoretická výuka, odborný výcvik bude probíhat v normálním režimu jak na smluvních pracovištích, tak ve školních dílnách, popř. ve Slovanském domě. Obědy jsou […]

1457520
Výuka od 5. 10. 2020 bude probíhat prezenčně dle rozvrhu

Vážení rodiče, milí studenti, změna je život – výuka na naší škole bude od 5. 10. 2020 probíhat v prezenční formě. Jihočeský kraj je podle semaforu v „zelené“, takže nemusíme realizovat distanční výuku! Nicméně i přesto se na ni budeme intenzivně připravovat. Přeji Vám všem pevné zdraví! PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy

252
Od zítřka v rouškách i při výuce

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik). Výjimka z povinnosti […]

252
Opatření ministerstva zdravotnictví od čtvrtka 10.9.2020

Vážení, vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci v ČR rozhodlo ministerstvo zdravotnictví o povinnosti nosit i ve společných prostorách škol od čtvrtka 10. září  roušky, tj. při vstupu do budovy a na chodbách. Noste si tedy s sebou roušku/y a sáček na její uložení. Děkujeme za Vaši disciplinovanost a ohleduplnost.

logo_1
Předávání ročníkových vysvědčení

Vážení rodiče, milí žáci, v úterý proběhne předávání ročníkových vysvědčení vzhledem k příznivé epidemiologické situaci téměř jako v běžném školním roce. Jen je nutné, aby žáci, kteří se neúčastnili konzultací a neodevzdali tedy ještě čestné prohlášení o bezinfekčnosti, odevzdali čestné prohlášení před předáváním vysvědčení třídnímu učiteli – nezletilí žáci podepsané od rodičů. Děkujeme za pochopení a přejeme […]