SOŠ a SOU

logo_2_mensi
Výuka od 24. 5. 2021 aneb zase spolu!

Vážení rodiče, milí studenti, od pondělí 24. 5. 2021 startujeme prezenční výuku ve všech třídách a oborech. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu ze září 2021, avšak za dodržování platných hygienických a epidemiologických opatření: Testování bude probíhat vždy v pondělí viz pokyny Výuka _24.5._ SOŠ a SOU. Žák, který odmítne testování, se nemůže účastnit prezenční […]

logo_2_mensi
Výuka od 3. 5. 2021

Milí studenti, výuka probíhá stále ve stejném režimu, je jen změna ve frekvenci testování. Od 3. května se dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních se nově budete testovat s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den Vaší osobní přítomnosti ve škole v daném […]

logo_2_mensi
Výuka od 26. 4. 2021

Vážení a milí, dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4. mohou školy obnovit praktické vyučování. Co to pro Vás – žáky – znamená? Všechny ročníky učebních oborů zahájí po téměř 6 měsících odborný výcvik (OVY) dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020, tj. od 26. 4. (lichý týden) budou mít odborný výcvik třídy —1.MZ, […]

home-office-336373_1920
Výuka od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, výuka od 12. 4. pokračuje ve stejném režimu jako doposud, tj. distančně, popř. formou individuálních konzultací. V případě změn Vás budeme neprodleně informovat. Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně pohody a optimismu! PhDr. Zdeňka Lovčí

home-office-336373_1920
Distanční výuka od 1. března

Vážení a milí, distanční výuka pokračuje ve stejném režimu jako dosud, tj. stále probíhají individuální konzultace především v rámci odborného výcviku, učíme se podle cororozvrhu a mohou probíhat i komisionální zkoušky pro 3. KČ a 3.MZ. Nezapomeňte, že musíme nosit v prostorách školy respirátory třídy FFP2 nebo KN95, případně zdvojené roušky. Držme si vzájemně palce, […]

home-office-336373_1920
Distanční výuka pokračuje …

Provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud, nad rámec je povoleno prezenční konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích dle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021

home-office-336373_1920
Distanční výuka pokračuje

Vážení rodiče, milí žáci, distanční výuka pokračuje od 1.2. 2021 ve stávajícím režimu dle rozvrhů ze 4. 1. 2021 a odborný výcvik podle pokynů učitelů OVY. Tak hodně sil a optimismu! PhDr. Zdeňka Lovčí