SOŠ a SOU

logo_2_mensi
Výuka od 3. 5. 2021

Milí studenti, výuka probíhá stále ve stejném režimu, je jen změna ve frekvenci testování. Od 3. května se dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních se nově budete testovat s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den Vaší osobní přítomnosti ve škole v daném […]

logo_2_mensi
Výuka od 26. 4. 2021

Vážení a milí, dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4. mohou školy obnovit praktické vyučování. Co to pro Vás – žáky – znamená? Všechny ročníky učebních oborů zahájí po téměř 6 měsících odborný výcvik (OVY) dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020, tj. od 26. 4. (lichý týden) budou mít odborný výcvik třídy —1.MZ, […]

home-office-336373_1920
Výuka od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, výuka od 12. 4. pokračuje ve stejném režimu jako doposud, tj. distančně, popř. formou individuálních konzultací. V případě změn Vás budeme neprodleně informovat. Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně pohody a optimismu! PhDr. Zdeňka Lovčí

home-office-336373_1920
Distanční výuka od 1. března

Vážení a milí, distanční výuka pokračuje ve stejném režimu jako dosud, tj. stále probíhají individuální konzultace především v rámci odborného výcviku, učíme se podle cororozvrhu a mohou probíhat i komisionální zkoušky pro 3. KČ a 3.MZ. Nezapomeňte, že musíme nosit v prostorách školy respirátory třídy FFP2 nebo KN95, případně zdvojené roušky. Držme si vzájemně palce, […]

home-office-336373_1920
Distanční výuka pokračuje …

Provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud, nad rámec je povoleno prezenční konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích dle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021

home-office-336373_1920
Distanční výuka pokračuje

Vážení rodiče, milí žáci, distanční výuka pokračuje od 1.2. 2021 ve stávajícím režimu dle rozvrhů ze 4. 1. 2021 a odborný výcvik podle pokynů učitelů OVY. Tak hodně sil a optimismu! PhDr. Zdeňka Lovčí

logo_1
Vysvědčení za 1. pololetí

Vážení rodiče, milí žáci, MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Výpis za 1. pololetí obdrží žáci nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Ve čtvrtek 28. ledna 2021 Vám bude […]

home-office-336373_1920
Distanční výuka pokračuje až do 29. ledna

Vážení rodiče, na základě pokynů MŠMT pokračuje distanční výuka ve stávajícím režimu dle rozvrhů z 4. 1. 2021. Odborný výcvik probíhá taktéž distančně nebo formou individuálních konzultací podle pokynů Vašich učitelů odborného výcviku. Takže hodně zdaru, píle a vytrvalosti! PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy

home-office-336373_1920
Distanční výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí studenti, od pondělí 4. ledna 2021 bude opět probíhat distanční výuka prostřednictvím aplikace Teams dle přiložených rozvrhů. Opětovně připomínám, že distanční výuka je pro Vás povinná, tj. musíte se aktivně účastnit jak online výuky, tak vypracovávat zadané úkoly. Jakým způsobem bude probíhat odborný výcvik v učebních oborech, se dozvíte během pondělí, sledujte […]