Kategorie: Vedení školy

PhDr. Zdeňka Lovčí
Ředitelka
Mgr. Jana Kopúnová
Zástupkyně ředitelky
Miroslava Petrlíková
Vedoucí vychovatelka
Vladislav Městecký
Vedoucí učitel OV
Mgr. Ilona Straková
vedoucí učitelka OV