Vedení školy

PhDr. Zdeňka Lovčí
Ředitelka
Mgr. Jana Kopúnová
Zástupkyně statutárního orgánu
Ing. Veronika Reitingerová
zástupkyně ředitelky SOU
Vladislav Městecký
Vedoucí učitel OV
Mgr. Ilona Straková
vedoucí učitelka OV