Vedení školy

PhDr. Zdeňka Lovčí
Ředitelka
Mgr. Jana Kopúnová
Zástupkyně statutárního orgánu
Ing. Veronika Reitingerová
zástupkyně ředitelky SOU
Miroslava Petrlíková
Vedoucí vychovatelka
Vladislav Městecký
Vedoucí učitel OV
Mgr. Ilona Straková
vedoucí učitelka OV