Vedení školy

full_res_023_web
PhDr. Zdeňka Lovčí

Ředitelka školy Koordinátorka ŠVP Vyučované předměty: Německý jazyk Konverzace v NJ Český jazyk a literatura Zahraniční stáže : Friedrich  – Schiller – Universität in Jena Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung, Dillingen (Bayern) Sommerkurs für Deutschlehrer in Sachsen – Siebeneichen Jiné aktivity: Koordinátor ŠVP pro základní, gymnaziální a odborné vzdělávání Certifikovaný centrální hodnotitel písemné maturitní zkoušky […]

Nkop£nov _web
Mgr. Jana Kopúnová

Zástupkyně ředitelky pro SOŠ Výchovná poradkyně Vyučované předměty: Český jazyk a literatura Právo Základy společenských věd Společenskovědní seminář Účast na projektech: Spolupráce s organizací EUTIS (vlastní vzdělávání, zajištění účasti studentů na mezinárodních konferencích) „Rozhoduj o Evropě“ (modelové zasedání institucí EU) Olympiáda lidských práv Parlamentní simulace pořádané CEVRO Institutem Centrum občanského vzdělávání (spolupráce a tvorba výukových […]

NmØsteckì_web
Vladislav Městecký

Vedoucí učitel odborného výcviku Vyučované předměty:   Odborný výcvik pro obor Opravář zemědělských strojů Odborný výcvik pro obor Mechanik opravář motorových vozidel Instruktory autoškoly Jiné aktivity: Technolog svařování Instruktor svařování  

Nstrakov _web
Mgr. Ilona Straková

Vedoucí učitelka odborného výcviku Vyučované předměty: Odborný výcvik pro obor Kuchař-číšník Stolničení Jiné aktivity: Školní metodik prevence sociálně patologických jevů Organizace odborného výcviku oboru Kuchař-číšník Spolupráce se smluvními pracovišti pro obor Kuchař-číšník Organizace gastronomických akcí, soutěží a výstav Příprava a organizace závěrečných zkoušek oboru Kuchař-číšník