Stipendijní program firmy Engel pro učební obor Strojní mechanik

Základní podmínky stipendijního programu

 • Písemně uzavřená stipendijní smlouva (za nezletilé uzavírají rodiče)
 • Závazek nastoupit do firmy a odpracovat stejně dlouhou dobu, po jakou učeň pobíral stipendium
 • Měsíční stipendium ve výši:

1500,- Kč v 1. ročníku
1600,- Kč ve 2. ročníku
1700,- Kč ve 3. ročníku
1800,- Kč ve 4. ročníku

 • Na základě hodnocení praktického vyučování ze strany mistra odborného výcviku společnosti, který za studenta odpovídá v daný kalendářní měsíc, může být stipendium vyšší až o 1 000,–Kč.
 • Měsíční bonus za docházku a aktivní přístup
 • Obědy ve firmě, stravování ve škole a ubytování na internátě zdarma
 • Garantované místo pro placenou brigádu v průběhu roku i v letních měsících
 • Teambuilding s ostatními učni
 • Výměny s rakouskými učni
 • Účast na firemních akcích
 • Podpora studenta i při navazujícím studiu na VŠ