Obory

Všichni absolventi níže uvedených oborů jsou velmi žádaní na trhu práce. Ne nadarmo se říká, že řemeslo má zlaté dno.

Opravář zemědělských strojů – kód 41-55-H/01 (pouze pro chlapce)

Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a zemědělské techniky včetně ručního a strojního obrábění kovů a zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu dále získají oprávnění ke svařování a mohou získat i řidičské oprávnění skupin B, T, C .

Mechanik opravář motorových vozidel – kód 23-68-H/01

Jedná se prakticky o profesi automechanika. Absolventi získají znalosti z opravárenství motorových vozidel a mechanizačních prostředků včetně oprav, údržby a seřízení. Dále získají znalosti z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu dále získají oprávnění ke svařování a mohou získat i řidičské oprávnění skupin B a C.

Kuchař – číšník – kód 65-51-H/01

Absolventi získají znalosti z oblasti technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství, uplatňování estetických hledisek a umění jednat s lidmi. Dále mají možnost absolvovat barmanský, baristický a someliérský kurz a kurz studené kuchyně. Spolupracujeme s hotely Corona Kaplice, Pivovar Modrava, Relax  Dolní Vltavice a nebo mohou žáci absolvovat stáže  v rakouském penzionu v Joachimstahlu. Žáci se každoročně zúčastňují Gastrofestu v Českých Budějovicích. Pro veřejnost zabezpečujeme rauty a cateringové služby v rámci celého regionu.

Strojní mechanik (zámečník) – kód 23-51-H/01 (podporováno stipendiem KÚ České Budějovice a firmy Engel)

Absolventi získají znalosti z oboru ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu získají oprávnění ke svařování a mohou získat řidičské oprávnění skupin B. Spolupracujeme s firmou Engel, od které žáci dostávají na základě smlouvy s touto firmou stipendium v hodnotě 1500,- Kč/měsíčně.

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení – kód 36-58-H/01

Absolventi získají znalosti z oprav a údržby vodovodních a stokových zařízení. Dále získají znalosti ručního a strojního obrábění kovů včetně zpracování kovů za tepla. Kromě výučního listu dále získají oprávnění ke svařování a mohou získat i řidičské oprávnění skupiny B.

Operátor skladování – kód 66-53-H/01

Žáci, chlapci a dívky, se naučí připravovat zboží a vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem zboží. Naučí se skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze manipulačních prostředků, používaných ve skladovém hospodářství, např. kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků, jeřábnický kurz, vazačský kurz, včetně řidičského oprávnění skupiny B a T.