Obory

Obchodní akademie 63-41-M/02    

ŠVP Logistika a ekonomika dopravy (od 1. 9. 2015)
ŠVP Logistika a turismus v ekonomice (od 1. 9. 2019)

Tento čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou je určen jak pro dívky, tak pro chlapce. 

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované absolventy, kteří zvládají veškeré činnosti spojené s řízením jednotlivých úseků ve firmách. Získávají znalosti z ekonomie, účetnictví, skladování, logistických, spedičních, dopravních služeb nebo služeb cestovního ruchu. 

Součástí studia je výuka cizích jazyků, angličtiny a němčiny.

V průběhu studia absolvují studenti praxi v reálném prostředí firem, ve fiktivní firmě nebo ve výukovém programu JA Firma.

Absolvent se uplatní v pozicích ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent. V oblasti dopravní infrastruktury v České republice i v Evropské unii může pracovat jako manažer nebo samostatný referent provozu silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, logistik v dopravě a přepravě, zasilatel nebo jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu, popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách či vyšších odborných školách .

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

1. Společná část maturitní zkoušky – český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika

více na novamaturita.cz 

2. Profilová část maturitní zkoušky – ekonomika, logistika, turismus (ústní zkouška), účetnictví, obchodní korespondence (praktická odborná zkouška)

Žák tedy maturuje celkem z 5 předmětů.