Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Studenti naší školy založili školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita).

ŘÍDÍME SE METODIKOU 7 KROKŮ:

Tato metodika je jednoduchým, ale účinným nástrojem k tomu, aby se z naší školy stala skutečná Ekoškola. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní.

https://eko-skolky.cz/cz/metodika-7-kroku

Již třikrát jsme obhájili titul Ekoškola. Doufáme, že se nám to podaří i tento, popř. příští rok.

Tento školní rok povede školní Ekotým Ing. Lenka Němická.

Přejeme všem hodně zdaru a povedených eko-akcí!

Aktivity ve školním roce 2020/2021

Aktivity ve školním roce 2019/2020