Domov mládeže

Vzhledem se stavebním úpravám domova mládeže v době od 1. 6. do 31. 8. 2022 nelze v tomto období poskytovat ubytovací služby.

 • Budova domova mládeže je propojena spojovací chodbou s budovou SOU, Pohorská 86. Nabízí ubytovaným dobrý standard bydlení. Školní jídelna – výdejna slouží k vydávání snídaní a obědů. Večeře se podává v restauraci Slovanský dům.
 • kapacita 70 míst
 • ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích
 • celodenní stravování
 • kulečník
 • stolní fotbal
 • knihovna
 • posilovna, herny na stolní tenis
 • volejbalové a tenisové hřiště

Ubytování pro žáky

Pokud máte zájem o ubytování svého dítěte na domově mládeže, zašlete

 • vyplněnou přihlášku s informovaným souhlasem do 23. srpna 2022 na adresu školy,
 • při nástupu na ubytování je nutné uhradit vratnou kauci 500,- Kč sloužící k úhradě škod způsobených ubytovaným žákem.

Žáci budou mít zajištěno stravování jak polodenní, tak i celodenní.

Ubytování: 1000,-Kč/měsíc

Ubytování a celodenní strava: 3 205,-Kč/měsíc

Poplatky za ubytování a stravu se platí měsíc předem, vždy k 20.  kalendářnímu dni v měsíci formou inkasního příkazu (ne trvalého příkazu!). Inkaso je třeba zřídit nejpozději během měsíce července, neboť první platba proběhne již v srpnu jako záloha na září.

Limit pro inkaso: ubytování + celodenní strava na DM 3 205,-Kč, splatnost 20. v každém měsíc

Pronájem pokojů

V průběhu letních prázdnin pronajímáme pokoje na DM.

Kontaktní osoba: Pavel Přibyl

Telefon: 606407883, 380312853

od 1. 9. 2021 1osoba/1 noc – 310 Kč

Modernizace na domově mládeže 2021

Zatím se podařilo opravit 10 pokojů a sprchy pro děvčata. Příští kalendářní rok se pokusíme pokračovat, pokud dostaneme od zřizovatele dostatek finančních prostředků.

Předtím…

Vánoční pečení 2020

Renovace knihovny

Rekonstrukce společenské místnosti

Návštěva retrovýstavy

Exkurze u kaplických hasičů

Náš volný čas

Workshop – první pomoc

Svět barev – jdeme za kulturou

Výšlap na „zámeček“

Leave a comment