Přijímací řízení na maturitní obory

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací řízení na maturitní obory

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
  • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss