Přijímací řízení

Další informace k přijímacímu řízení

Tisková zpráva MŠMT nejen k přijímacím zkouškám

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Vážení rodiče, milí žáci!

Ještě jednou děkujeme za důvěru, kterou jste vyjádřili podáním přihlášky ke studiu na naší škole.

Přihlášky do učebních oborů jsou již zaregistrovány a v podstatě je přijímací řízení hotové, žáci nekonají žádné přijímací zkoušky. Podle školského zákona škola zveřejní seznam přijatých uchazečů do 23. dubna 2020.

Náročnější situace nastává u přihlášek na maturitní obory, tj. na obchodní akademii, protože tito uchazeči musí absolvovat jednotné přijímací řízení z českého jazyka a matematiky. Zatím nemáme potvrzeno, zda termíny přijímacích zkoušek 14.- 15. dubna zůstávají, či se změní.

Pečlivě tyto informace sledujeme a budeme Vás o jakýchkoliv změnách neprodleně informovat na webových stránkách školy a zasláním písemné pozvánky na přijímací zkoušky.

PhDr. Zdeňka Lovčí

ředitelka školy

Vyhlášení přijímacího řízení – 1. kolo

Informace k přijímacímu řízení

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
  • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám