Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium,

na této stránce Vás postupně budeme informovat o konkrétní podobě přijímacích zkoušek na maturitní obory.

Na učební obory se přijímací zkoušky nekonají.

Přihlášky k vzdělávání je možno podávat do 1. března 2021 do 15.00 hod.

V listopadu 2020 oznámilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy detaily k přijímacím zkouškám v tomto školním roce zde

Hlavní informační zdroj pro přijímací řízení představují stránky www.cermat.cz

Termíny přijímacího řízení 2021/2022

Obchodní akademie (čtyřletý obor): 

12. dubna 2021 (1. termín)

13. dubna 2021 (2. termín)

Bezpečnostní služby (dvouletý nástavbový obor):

12. dubna 2021 (1. termín)

13. dubna 2021 (2. termín)

Detailní časový rozvrh přijímacích zkoušek zveřejní MŠMT v lednu 2021.

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku, Český jazyk: ZDE

 Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku, Matematika: ZDE

Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky od CERMATu: ZDE

 Vzor vyplněné přihlášky na stránkách CERMATu

Pozvánka k přijímacím zkouškám Vám bude zaslána poštou, popř. e-mailem, pokud jste jej uvedli na přihlášce ke studiu.

PROCVIČUJTE!

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

https://procvicprijimacky.cermat.cz/

https://nadalku.msmt.cz/cs

Přihláška ke studiu