Přijímací řízení

Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na obchodní akademii se konají 8. června.

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Novinky – změny v přijímacím řízení na maturitní obory

  1. Jednotnou přijímací zkoušku koná žák pouze jednou dne 8. června a to na škole, kterou měl na přihlášce ke studiu uvedenou na prvním místě.
  2. Výsledky přijímacích zkoušek zpřístupní Centrum škole do 7 kalendářních dnů, tj. nejpozději do 15. 6. 2020.
  3. Škola je do 1 dne poté zveřejní na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy, tj. nejpozději do 16. 6. 2020.
  4. Zákonný zástupce, popř. žák odevzdá zápisový lístek na zvolenou školu do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledkové listiny.
  5. Náhradní termín se koná ve stejný den pro všechny obory vzdělání, a sice 23. června, výsledky budou zpřístupněny 26. června

Ministerstvo pro letošní rok rozhodlo o navýšení času pro konání testů, u matematiky o 15 minut na celkových 85 minut, u českého jazyka a literatury o 10 minut na celkových 70 minut (u uchazečů bez SVP). Testy mohou uchazeči nově konat pouze v 1. termínu.

Pozvánka k přijímacím zkouškám Vám bude zaslána poštou, popř. e-mailem, pokud jste jej uvedli na přihlášce ke studiu.

„Ministerstvo připravilo také podpůrné materiály, ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry. Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých let. K dispozici budou také výuková videa,“ řekl ministr školství na tiskové konferenci. Testovací prostředí CERMAT pojmenované Přijímačky bez obav naleznete na webu prijimacky.cermat.cz, více informací o aplikaci pak najdete na webu České školní inspekce ZDE.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Další informace k přijímacímu řízení za mimořádných opatřeních vlády

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na nástavbový obor

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory

Vážení rodiče, milí žáci,

ve výsledkových listinách naleznete přijaté uchazeče do učebních oborů pro školní rok 2020/2021 podle registračního čísla, resp. čísla jednacího.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená   ̶ již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

Ještě jednou děkujeme za zájem o studium na naší škole. Zápisové lístky můžete co nejdříve zaslat poštou, datovou schránkou, vložit do schránky před školou nebo osobně zanést na sekretariát školy.

Těšíme se brzy na shledanou a všem přejeme pevné zdraví!

Tisková zpráva MŠMT nejen k přijímacím zkouškám

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Vyhlášení přijímacího řízení – 1. kolo

Informace k přijímacímu řízení

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
  • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám