Vladislav Městecký

Vedoucí učitel odborného výcviku

Vyučované předměty:  

Odborný výcvik pro obor Opravář zemědělských strojů

Odborný výcvik pro obor Mechanik opravář motorových vozidel

Instruktory autoškoly

Jiné aktivity:

Technolog svařování

Instruktor svařování