PhDr. Zdeňka Lovčí

Ředitelka školy

Koordinátorka ŠVP

Vyučované předměty:

Německý jazyk

Konverzace v NJ

Český jazyk a literatura

Zahraniční stáže :

Friedrich  – Schiller – Universität in Jena

Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung, Dillingen (Bayern)

Sommerkurs für Deutschlehrer in Sachsen – Siebeneichen

Jiné aktivity:

Koordinátor ŠVP pro základní, gymnaziální a odborné vzdělávání

Certifikovaný centrální hodnotitel písemné maturitní zkoušky z českého jazyka

Certifikovaný hodnotitel ústní maturitní zkoušky z ČJ, NJ a pro žáky s PUP

Rater, posuzovatel otevřených úloh didaktického testu z ČJ a literatury

Vedoucí a konzultant prací Studentské odborné činnosti

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Pravidelná účast na Škole pro učitele ČJ a literatury organizované Akademií věd ČR

Členka Asociace středoškolských češtinářů