doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

Vzdělání
1999 maturita, SPgŠ Prachatice, předškolní a mimoškolní pedagogika
2005 Mgr. TFJU v Českých Budějovicích, pedagogika volného času-vychovatelství
2007 PhDr. VŠZaSP v Bratislavě, sociální práce
2011 Ph.D. VŠZaSP v Bratislavě, sociální práce
2016 doc. VŠZaSP v Bratislavě, sociální práce
Vyučované předměty
Sportovní a volnočasové aktivity na DM
Jiné aktivity
Fotbal (aktivní hráč a koordinátor SKP České Budějovice)
Míčové hry (basketbal, nohejbal, volejbal aj.)
Stolní tenis
Stolní a deskové hry
Plavání
Jízdní kolo
Běh
Psaní odborných článků a knih
Výlety
Odborné stáže
2018 ERASMUS+ přednáškový pobyt na Univerzitě Komenského v Bratislavě
2019 ERASMUS+ přednáškový pobyt na Univerzitě Komenského v Bratislavě
Přednáškový blok VŠZaSP, Detašované pracoviště Praha
Aktivní účast na domácích i zahraničních vědeckých konferencích
Šéfredaktor a člen redakčních rad domácích a zahraničních odborných časopisů