Mgr. Martina Cábová

Vyučovací předměty:

Německý jazyk

Český jazyk a literatura

 

Zahraniční stáže:

Měsíční intenzivní jazykový kurz na Benedict-Schule Luzern

Půlroční stipendijní pobyt na Universität Passau

Výměnné pobyty pedagogů ve Wiesbadenu a v Pasově

 

Projekty:

Příprava a realizace projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG

(výměnné pobyty žáků a výměnné pobyty učitelů)

Koordinátor projektu Erasmus+

 

Jiné aktivity:

Certifikovaný hodnotitel ústní části maturitní zkoušky z ČJL a NJ