Mgr. Jiří Drdák

Vyučované předměty:

Odborné technické předměty

Fyzika

Základy přírodních věd

Jiné aktivity:

Organizace odborných exkurzí žáků