Mgr. Jana Matrasová

Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura

Občanská výchova

Účast na projektech:

Testy z  českého jazyka a literatury pro internetové používání

Jiné aktivity:

Organizace kulturních akcí pro zaměstnance i žáky školy

Certifikovaný hodnotitel ústní maturitní zkoušky z ČJ a pro žáky s PUP

Certifikovaný zadavatel písemné maturitní zkoušky a pro žáky s PUP

Organizace  charitativních akcí