Mgr. Jana Kopúnová

Zástupkyně ředitelky pro SOŠ

Výchovná poradkyně

Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura

Právo

Základy společenských věd

Společenskovědní seminář

Účast na projektech:

Spolupráce s organizací EUTIS (vlastní vzdělávání, zajištění účasti studentů na mezinárodních konferencích)

„Rozhoduj o Evropě“ (modelové zasedání institucí EU)

Olympiáda lidských práv

Parlamentní simulace pořádané CEVRO Institutem

Centrum občanského vzdělávání (spolupráce a tvorba výukových materiálů)

Jiné aktivity:

Certifikovaný hodnotitel ústní části MZ z ČJL

Zahraniční stáže:

Studijní pobyt v Bruselu