Mgr. Ilona Straková

Vedoucí učitelka odborného výcviku

Vyučované předměty:

Odborný výcvik pro obor Kuchař-číšník

Stolničení

Jiné aktivity:

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Organizace odborného výcviku oboru Kuchař-číšník

Spolupráce se smluvními pracovišti pro obor Kuchař-číšník

Organizace gastronomických akcí, soutěží a výstav

Příprava a organizace závěrečných zkoušek oboru Kuchař-číšník