Ing. Marta Maršíková

Vyučované předměty:

Matematika

Tělesná výchova

Dopravně-turistický zeměpis