Ing. Ladislav Šolc, Ph.D.

Vyučované předměty: 

Cizí jazyky

Tělesná výchova

Jiné aktivity:

Organizace sportovních akcí školy

Vedení zájmových sportovních kroužků