Pedagogové

E-MAIL

     
Titul, jméno příjmení  Pracovní pozice Email
PhDr. Zdeňka Lovčí  ředitelka lovci(at)geukaplice.cz
Mgr. Jana Kopúnová zástupkyně ředitelky
SOŠ
kopunova(at)geukaplice.cz
Ing. Veronika Reitingerová zástupkyně ředitelky
SOU
reitingerova(at)geukaplice.cz
Miroslava Petrlíková vedoucí vychovatelka
DM
petrlikova(at)geukaplice.cz
Vladislav Městecký vedoucí učitel OV mestecky(at)geukaplice.cz
Mgr. Ilona Straková vedoucí učitelka OV strakova(at)geukaplice.cz
Ing. Jana Návarová učitelka  navarova(at)geukaplice.cz
Ing. Lenka Němická učitelka  nemicka(at)geukaplice.cz
Ing. Jaroslava Wudyová učitelka  wudyova(at)geukaplice.cz
Mgr. Soňa Králová učitelka  kralova(at)geukaplice.cz
Mgr. Věra Sládková učitelka  sladkova(at)geukaplice.cz
Ing. Jitka Lejsková  učitelka  lejskova(at)geukaplice.cz
doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.  učitel, vychovatel vychovatel(at)geukaplice.cz
Mgr. Josef Mezera učitel mezera(at)geukaplice.cz
Mgr. Tomáš Beránek učitel beranek(at)geukaplice.cz
Ing. Martina Cábová  učitelka  cabova(at)geukaplice.cz
Mgr. Linda Wiedermannová učitelka  wiedermannova(at)geukaplice.cz
Helena Kozlová  učitelka  kozlova(at)geukaplice.cz
Ing. Marta Caisová  učitelka  caisova(at)geukaplice.cz
Mgr. Daniela Bromová učitelka bromova(at)geukaplice.cz
Mgr. Jana Matrasová  učitelka  matrasova(at)geukaplice.cz
Mgr. Jiří Drdák  učitel drdak(at)geukaplice.cz
Mgr. Josef Rezničák učitel reznicak(at)geukaplice.cz
Ing. Petr Skřivánek učitel skrivanek(at)geukaplice.cz
Ing. Martin Sirový učitel sirovy(at)geukaplice.cz
Hana Dibalová asistentka pedagoga dibalova(at)geukaplice.cz
Vít Opelka učitel OV opelka(at)geukaplice.cz
František Grill učitel OV grill(at)geukaplice.cz
Miloslav Šauer  učitel OV  sauer(at)geukaplice.cz
Josef Peraus učitel OV peraus(at)geukaplice.cz
Jan Laštovička  učitel OV  lastovicka(at)geukaplice.cz
Jiří Čurda učitel OV  curda(at)geukaplice.cz
Jana Hosenseidlová  učitelka OV  hosenseidlova(at)geukaplice.cz
Hana Trajerová  asistentka pedagoga  trajerova(at)geukaplice.cz
Pavel Přibyl  vychovatel  pribyl(at)geukaplice.cz
     
     

TELEFON

     
Titul, jméno, příjmení  Pracovní zařazení  Telefonní číslo 
PhDr. Zdeňka Lovčí ředitelka školy +420 725 874 782
Mgr. Jana Kopúnová zástupkyně ředitelky SOŠ +420 728 931 914, 387 202 256
Ing. Veronika Reitingerová

zástupkyně ředitelky SOU

+420 770 158 135
Miroslava Petrlíková vedoucí vychovatelka DM +420 724 107 848, 380
312 853
Vladislav Městecký vedoucí učitel OV +420 731 152 765
Mgr. Ilona Straková vedoucí učitelka OV +420 774 844 111
Mgr. Josef Rezničák metodik IKT + 420 770 158 127
Ing. Jitka Lejsková metodik IKT