Domov mládeže

TELEFON

Vedoucí vychovatelka 770 158 128

Kancelář DM 380 312 853

E-MAIL

prijmeni@geukaplice.cz