Domov mládeže

TELEFON

Vedoucí vychovatelka 724107848

Kancelář DM 380312853

E-MAIL

prijmeni@geukaplice.cz