Pedagogové

E-MAIL

     
Titul, jméno příjmení  Pracovní pozice Email
PhDr. Zdeňka Lovčí  ředitelka lovci(at)geukaplice.cz
Mgr. Jana Kopúnová zástupkyně ředitelky
SOŠ, učitelka
kopunova(at)geukaplice.cz
Ing. Veronika Reitingerová zástupkyně ředitelky
SOU, učitelka
reitingerova(at)geukaplice.cz
     
Vladislav Městecký vedoucí učitel OV mestecky(at)geukaplice.cz
Mgr. Ilona Straková vedoucí učitelka OV strakova(at)geukaplice.cz
Ing. Jana Návarová učitelka  navarova(at)geukaplice.cz
PhDr. Mgr. Sofie Faktorová učitelka  faktorova(at)geukaplice.cz
Ing. Jaroslava Wudyová učitelka  wudyova(at)geukaplice.cz
Mgr. Soňa Králová učitelka  kralova(at)geukaplice.cz
Mgr. Věra Sládková učitelka  sladkova(at)geukaplice.cz
Bc. Tomáš Mazák  učitel mazak(at)geukaplice.cz
doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.  učitel, vychovatel tuma(at)geukaplice.cz
Mgr. Josef Mezera učitel mezera(at)geukaplice.cz
Mgr. Tomáš Beránek učitel beranek(at)geukaplice.cz
Ing. Martina Cábová  učitelka  cabova(at)geukaplice.cz
     
Bc. Nikola Měšťanová učitelka  mestanova(at)geukaplice.cz
Ing. Marta Caisová  učitelka  caisova(at)geukaplice.cz
Petra Gülsoy, Dis. učitelka gulsoy(at)geukaplice.cz
Ing. Diana Hlachová učitelka  hlachova(at)geukaplice.cz
Mgr. Jiří Drdák  učitel drdak(at)geukaplice.cz
Mgr. Josef Rezničák učitel reznicak(at)geukaplice.cz
Ing. Petr Skřivánek učitel skrivanek(at)geukaplice.cz
Ing. Martin Sirový učitel sirovy(at)geukaplice.cz
Hana Dibalová asistentka pedagoga dibalova(at)geukaplice.cz
Vít Opelka učitel OV opelka(at)geukaplice.cz
František Grill učitel OV grill(at)geukaplice.cz
Miloslav Šauer  učitel OV  sauer(at)geukaplice.cz
Josef Peraus učitel OV peraus(at)geukaplice.cz
Jan Laštovička  učitel OV  lastovicka(at)geukaplice.cz
Jiří Čurda učitel OV  curda(at)geukaplice.cz
Jana Hosenseidlová  učitelka OV  hosenseidlova(at)geukaplice.cz
Hana Trajerová  asistentka pedagoga  trajerova(at)geukaplice.cz
Pavel Přibyl  vychovatel  pribyl(at)geukaplice.cz
Mgr. Petra Havlíčková asistentka pedagoga havlickova(at)geukaplice.cz
Olga Linhartová asistentka pedagoga linhartova(at)geukaplice.cz
     

 

TELEFON

     
Titul, jméno, příjmení  Pracovní zařazení  Telefonní číslo 
PhDr. Zdeňka Lovčí ředitelka školy +420 725 874 782
Mgr. Jana Kopúnová zástupkyně ředitelky SOŠ +420 728 931 914, 387 202 256
Ing. Veronika Reitingerová

zástupkyně ředitelky SOU

+420 770 158 135
Mgr. Eva Lakomá vedoucí vychovatelka DM +420 724 107 848, 380
312 853
Vladislav Městecký vedoucí učitel OV +420 731 152 765
Mgr. Ilona Straková vedoucí učitelka OV +420 774 844 111
Mgr. Josef Rezničák metodik IKT, učitel + 420 770 158 127
Ing. Jitka Lejsková metodik IKT, učitelka