Aktuality

logo_1
Informace pro studenty OA 1 a BS 1 ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci obchodní akademie, na základě pokynů MŠMT nemůže škola zrealizovat v měsíci červnu úvodní schůzku rodičů žáků, kteří byli přijati ke studiu do prvního ročníku obchodní akademie. Tuto schůzku přesouváme na pondělí 24. srpna 2020 od 16.00 v budově SOŠ, Linecká 368, Kaplice. Základní informace (popř. odkazy) o studiu na naší škole, potřebných pomůckách, […]

logo_EF_JU
Studium cestovního ruchu

Naše partnerská Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích získala dne 2. 6. 2020 akreditaci bakalářského studijního programu Cestovní ruch. Studium cestovního ruchu má na Ekonomické fakultě (a její předchůdkyni fakultě Zemědělské) dlouholetou tradici. V letošním roce se podařilo cestovní ruch akreditovat jako samostatný studijní program.  Máte tedy, maturanti – absolventi, jedinečnou příležitost studovat tento atraktivní studijní program přímo […]

uceni
Termíny přijímacích zkoušek na obchodní akademii

Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na čtyřleté obory se konají 8. června. Školní přijímací zkouška se nekoná. Novinky – změny v přijímacím řízení 2020/2021 Jednotnou přijímací zkoušku koná žák pouze jednou dne 8. června a to na škole, kterou měl na přihlášce ke studiu uvedenou na prvním místě. Výsledky přijímacích zkoušek zpřístupní Centrum škole […]

kurz
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Vzhledem ke stávající situaci již neproběhnou přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Peníze za neproběhlé kurzy si můžete po telefonické domluvě vyzvednout v budově SOŠ v Linecké ulici. Za kurz z matematiky bude vráceno 170 Kč, za kurz z českého jazyka 260 Kč. Kontakt: Mgr. Jana Kopúnová, tel. 728 931 914

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, žáci, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny na základě nařízení ministerstva školství o zákazu vstupu žáků a studentů do škol a školských zařízení. Po ukončení této mimořádné situace Vás budeme prostřednictvím webových stránek informovat o dalším postupu. Pokud kurzy neproběhnou v plánované frekvenci, bude Vám kurzovné za neuskutečněné kurzy vráceno.