Kategorie: Aktuality

uceni
Důležité informace pro 3. KČ

Milí žáci 3. ročníku oboru Kuchař – číšník! Založili jsme pro vás společný e- mail, na který vám budeme zasílat výukové materiály a podklady k závěrečným zkouškám: mail: spoluzaci3kc2020@seznam.cz. Heslo k mailu naleznete v IS Bakaláři – domácí úkoly – předmět Odborný výcvik. Prosím, sledujte tento e-mail pravidelně. Také do bakaláře vám zasíláme zprávy, které si […]

Studijní volno

Na základě rozhodnutí vlády ČR o uzavření všech škol ode dne 11.3.2020 se vyhlašuji studijní volno pro všechny studenty naší školy do odvolání. Studenti, sledujte pravidelně IS Bakalář, webové stránky školy nebo náš FB. Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat studentům studijní materiály, studijní opory a domácí úkoly prostřednictvím programu IS Bakalář, Teams nebo předem dohodnuté […]

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, žáci, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny na základě nařízení ministerstva školství o zákazu vstupu žáků a studentů do škol a školských zařízení. Po ukončení této mimořádné situace Vás budeme prostřednictvím webových stránek informovat o dalším postupu. Pokud kurzy neproběhnou v plánované frekvenci, bude Vám kurzovné za neuskutečněné kurzy vráceno.

logo_1
Zrušení výuky do odvolání

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví jsem rozhodla o uzavření SOŠ a SOU od 10. 3. 2020 od 18.00 hodin až do odvolání viz příloha. Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Zrušení výuky se týká i odborného výcviku, přípravného kurzu k přijímacím zkouškám a školních akcí. Žáci ubytovaní […]