První ročník operátorů si prověřil své dovednosti

První ročník operátorů si prověřil své dovednosti

V pátek 20. 5. 2022 se v odborné školní učebně konala soutěž odborných dovedností žáků prvního ročníku oboru Operátor skladování. Žáci během dopoledního bloku výuky absolvovali 5 odborných úkolů, které se týkaly zejména činností administrativního charakteru.

Bodově byly ohodnoceny následující činnosti:

Vyplnění dodacího listu a dopočítání položek dle zadání

Tvorba tabulky a zařazení zboží do sortimentních skupin v MS Word

Práce v programu Ekonom – vyhotovení příjemky, výdejky, faktury

Vyplnění výdajového pokladního dokladu, vydání peněz z pokladny

Opis textu desetiprstovou hmatovou metodou na rychlost a přesnost Nejvyšší počet bodů získala žákyně Nikola Suchanská, která se tak umístila na prvním místě.

Tags