Job Day operátorů aneb seznámení s reálným pracovištěm

Job Day operátorů aneb seznámení s reálným pracovištěm

Žáci prvního ročníku oboru Operátor skladování navštívili v rámci exkurze prostředí výroby a logistického zázemí. Informace žákům předával Ing. Vlastimil Čermák, který ve společnosti pracuje jako vedoucí oddělení logistiky, tudíž se k žákům dostaly zásadní odborné informace o chodu společnosti, jednotlivých odděleních, i používaných materiálech a technologiích. Žáci se tak osobně seznámili s prostředím, ve kterém budou konat v příštích letech studia odborný výcvik. Součástí exkurze byl i oběd pro žáky, poté se žaků ujala Ing. Lucie Hudcovská, která jim blíže představila stipendijní program a sdělila bližší informace o pracovních podmínkách ve společnosti. Všichni žáci obdrželi upomínkové předměty.

Exkurzi hodnotím velice kladně, jelikož si díky ní žáci dokázali udělat lepší představu o tom, jak bude odborný výcvik probíhat.

Exkurze proběhla za spolupráce a podpory Jihočeské hospodářské komory.

Tags