Není pivo jako pivo, budějovický budvar je nej …

Není pivo jako pivo, budějovický budvar je nej …

Žáci druhého ročníku oboru Kuchař-číšník se zúčastnili v úterý 22. 2. 2022 odborné exkurze v pivovaru Budějovický Budvar.  V rámci exkurze se žáci seznámili s historií pivovaru včetně fotogalerie porovnání snímků historických a současných a prohlédli si celý areál národního podniku.

Největším přínosem exkurze pro žáky byla komentovaná část prohlídky zaměřená na technologii výroby piva od vrtů s vlastní vodou, přes způsob nákupu a dovozu veškerých surovin, ukázku celé technologie výroby až po stáčení piva do lahví, jejich korunkování, etiketování a balení pro expedici.

Tyto znalosti žáci využijí v odborných předmětech a při závěrečné zkoušce. Žáci byli z exkurze nadšeni a společně si užili den plný nových informací a zážitků.

Tags