Testování žáků

Testování žáků

Vážení rodiče, milí žáci,

v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek;
a dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 1. Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení respirátoru i při výuce apod.).
 2. Pokud se žák odmítne testovat, musí po celou dobu výuky nosit respirátor.
 3. V případě pozitivních výsledků preventivních školních AG testů u žáků zanese škola potřebné údaje do informačního systému KHS, která vystaví eŽádanky (NE nařízení karantény) a odešle SMS na mobilní telefonní kontakty (plus e-mail na e-mailové kontakty, pokud jsou vyplněné). Očekávaná doba zpracování je nejpozději do 24 hodin, cílem je reakce v řádu jednotek hodin (v denních hodinách).
  Vzor SMS:
  Pro Alexandr B. (r.n. XXXX): byla vam vystavena eZadanka na PCR test s cislem 1744474424. Dekujeme, KHS
  Vzor e-mailu (notifikace vystavení žádanky na PCR test):
  From: noreply@uzis.cz noreply@uzis.cz
  Subject: Vaše žádanka na testy COVID-19

3. Osoby s pozitivním výsledkem AG testu už nekontaktují praktické/dorostového lékaře, registrace proběhne on-line viz výše

4. Po obdržení SMS se žák bezodkladně dostaví na zvolené odběrové místo PCR k provedení konfirmačního PCR testu. Pokud odběrové místo PCR vyžaduje objednání termínu, objedná se na nejbližší možný termín.

5. V případě pozitivního výsledku PCR testu zákonný zástupce/zletilý žák bezodkladně informuje školu a registrujícího lékaře.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

více na https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-v-mimoradnych-opatrenich-ministerstva-zdravotnictvi-s-ucinnosti-od-3-1-2022-pro-skoly-a-skolska-zarizeni/

Tags