Ředitelské volno

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji

volné dny pro žáky od 20. – 22. 12. 2021

ze závažných technických důvodů. V tyto dny nebude pro žáky v provozu domov mládeže ani školní jídelna.

PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy

Tags