Mladí proti komunismu

Mladí proti komunismu

V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu Měsíc filmu na školách. Cílem projektu je seznámit studenty s tématem československých dějin prostřednictvím filmu a zprostředkovat setkání s pamětníkem. 

Letošní ročník nesl název „Mladí proti komunismu“ a zaměřil se na konkrétní příběhy mladých lidí, kteří vzdorovali komunistickému režimu.

Studenti nejprve zhlédli film Jan Palach. Poté jim nabídl svůj příběh rodák Kaplice pan Petr Nový, který nejen v době studií na vysoké škole „rebeloval“ vydáním časopisu, ale v napjatých listopadových dnech 1989 přinesl do Kaplice informace o událostech ve velkých městech, vylepoval zde plakáty, zorganizoval demonstraci a založil Občanské fórum.

Toto příjemné setkání bylo velmi inspirativní a mělo vést k uvědomění si osobní zodpovědnosti, připomínkou, že o demokracii, svobodu a lidská práva je třeba pečovat, že možnost volně cestovat, studovat, svobodně projevovat názory a právní stát nejsou samozřejmostí.

Tags