Testování na školách každé pondělí až do února 2022

Testování na školách každé pondělí až do února 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení ministerstva zdravotnictví bude probíhat plošné testování žáků každé pondělí až do února 2022. Z pokynů MŠMT uvádím následující, popř. více můžete zjistit na

https://www.edu.cz/msmt-vydalo-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-testovani-v-terminech-22-a-29-listopadu-2021/

  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
  • Testovat se bude antigenními testy.
  • Testování není bariérové, proto pokud se žáci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit respirátor.
    • Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

V případě, že u žáka vyjde pozitivní antigenní test, je třeba, aby byl výsledek ověřen konfirmačním PCR testem. Společným cílem je co nejrychleji potvrdit nebo vyloučit výsledek pozitivity antigenního testu dítěte. Jihočeské nemocnice z tohoto důvodu vyčlenily vždy v pondělí dopoledne a v pondělí stejně tak v úterý dopoledne prostor pro rychlé provedení PCR testů. Vyhrazený čas je určený s vazbou na plošné testování ve školách. Není možné jej chápat tak, že u dětí bude prováděn PCR test kdykoli standardně bez rezervace termínu. V případě pozitivního antigenního testu je nejdříve nutné, aby zákonní zástupci kontaktovali praktického lékaře pro děti a dorost a požádali o vystavení elektronické žádanky (lékař žádanku odesílá v elektronickém systému ISIN), až poté se může dítě dostavit k provedení PCR testu, popř. může být termín rezervován. Pozitivita žáka z antigenního testu automaticky neznamená, že musí být k PCR testu indikována celá rodina či další osoby blízkého kontaktu. Prosíme zákonné zástupce, aby vyčkali až na výsledek PCR testu dítěte a až poté řešili vzniklou situaci, a to dle výsledku testu dítěte.

Tags