Testování žáků 8. a 15. 11. 2021

Testování žáků 8. a 15. 11. 2021

Vážení rodiče, milí žáci

dle nařízení vlády proběhne v pondělí 8. a 15. 11. další kolo preventivního screeningové testování žáků. Budou používány antigenní testy. Testování proběhne v kmenových třídách.

Testování nepodstupují žáci, kteří předloží potvrzení o bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo o prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (nošení respirátoru po celou dobu pobytu ve škole apod. viz odkaz).

  • Ochrana dýchacích cest

V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, P2 nebo DS.

Ostatní žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy včetně domova mládeže, v případě, kdy jsou usazeni (při výuce, ve školní jídelně apod.), ochranný prostředek mít nemusí.

  • Dodržování hygienických opatření

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem a jednorázové papírové ručníky. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

  • Jak se bude postupovat v případě pozitivního výsledku testu žáka?

V tomto případě budeme okamžitě telefonicky informovat zákonného zástupce nezletilého žáka. Žákovi bude vystaveno potvrzení školy o pozitivním výsledku testu, který žák odevzdá svému lékaři, který jej na základě toho pošle na PCR testování.

Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka písemně souhlasil s jeho samostatným odchodem domů, žák odchází neprodleně ze školy. Pokud takový souhlas zákonný zástupce škole nesdělil, posečká pozitivně testovaný žák v karanténní místnosti, dokud si jej zákonný zástupce nevyzvedne. Zletilý žák odchází ze školy neprodleně po obdržení potvrzení o pozitivním výsledku testu.

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.

PhDr. Zdeňka Lovčí

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

Tags