Workshop Policie České republiky

Workshop Policie České republiky

Dne 8. 10. 2021 se třída BS1 zúčastnila workshopu PČR, který se konal v areálu sportovního klubu PČR v Českých Budějovicích. V rámci této akce si studenti mohli vyzkoušet fyzické testy, které jsou potřebné pro přijetí do služebního poměru. Jednalo se o běh na 1 km, člunkový běh, celomotorický test a kliky. Dále bylo studentům umožněno vyzkoušení psychologického vyšetření, kdy se ale jednalo o zkrácenou alternativu.

Na místě se studenti dále seznámili s výzbrojí zásahové jednotky, kdy přítomní policisté studentům taktéž poskytli odborný výklad. Na místě bylo také představeno vybavení cizinecké policie a dopravní policie. Studentům se velmi líbila přednáška a ukázka techniků Služby kriminální policie a vyšetřování. Tito policisté studenty seznámili se základy kriminalistických stop a jejich zajištění. Velmi přínosné a zajímavé byli různé příklady z praxe těchto policistů.

V rámci tohoto workshopu se fyzických testů ,,nanečisto“ účastnil jeden student, který test absolvoval a tím získal nejen diplom, ale také osvědčení o splnění fyzických testů pro případ, že by chtěl do jednoho roku nastoupit k PČR. Několik studentů si také vyzkoušelo psychotesty.

Celá tato akce byla velice zajímavá a dle zpětné vazby studentů velice přínosná.

Přínos je spatřován jednak v přiblížení práce u PČR, jednak v tom, že studenti získali zajímavé informace z předmětu kriminalistika, a to prostřednictvím výkladu techniků SKPaV, kteří studentům předali nejen své teoretické znalosti, ale také informace ze své praxe.

Tags